Lug type towbar to suit Honda Civic 4 & 5DR Sedan 08/1993-12/2010

Lug type towbar to suit Honda Civic 4 & 5DR Sedan 08/1993-12/2010
Code: 1818
POA